למידה התנסותית

מתוך ויקי מושגים חינוכיים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גורם חיוני בלמידה היא ההתנסות. ההתנסות גורמת ללומד להציב את עצמו במקום בו מידע נצרך לשם יישום במשימות אוטנטיות שאותן מבצע הלומד ככמלא תפקיד בסביבת ההתנסות, ועל ידי זה מפתחת אותו כלומד עצמאי. התנסות יכולה להיות בסביבה 'אמיתית' או מדומה.

מודל מרכזי בהקשר זה הוא "מעגל הלמידה ההתנסותית" של קולב (kolb), שמציע "להקדים התנסות להמשגה", כלומר, ליצור ללומד מפגש בלתי אמצעי עם החומר הנלמד, לפני שלב ההקניה שנעשה ע"י המורה. כך הלומד יכול להציף את הידע הקיים שלו, לבחון אותו לאור המידע החדש, ולהבנות באמצעות תהליך זה את הידע החדש.

הלמידה ההתנסותית משמשת עקרון כולל הבא לידי ביטוי במגוון דרכי למידה כגון #REDIRECT למידה_מבוססת_פרויקטים

הטכנולוגיה מסייעת רבות ללמידה ההתנסותית, בין השאר בשל העובדה שהיא מאפשרת לדמות ניסויים שונים ולראות תוצאות מידיות (באמצעות סימולטורים), וכן בשל היכולת לנסות שוב ושוב את אותן פעולות מבלי "לבזבז" משאבים.

אחת הבשורות החשובות של הטכנולוגיות החדשות היא יכולתן להביא אל כל לומד את היכולת לשחק תפקיד בסביבות למידה.

גילה אלון

תובנה של תוכן לימודי נוצרת כתוצאה מפרשנות ועיבוד פעילים הנעשים תוך מפגש התלמיד עם העולם הפיזי. הלמידה היא תהליך פעיל ומתמשך המתבצע בצורה מודעת ושאינה מודעת. לכל לומד, בכל גיל , יש מבנה חשיבתי המאפשר רכישת ידע חדש, הנרכש על ידי התנסות פורמלית ולא פורמלית. המבנה החשיבתי של התלמיד הוא אחד הגורמים שצריך להנחות את צורת הלימוד של המורה. 

משאלה הנשאלת היא כיצד מקנים את התוכן של נושא כמו 'מאפייני חיים' וכיצד ניתן לתת משמעות למושג 'יצור חי', והבנת מאפייני החיים- מכלול התכונות המבדילות יצור חי מדומם. כיצד יבין הלומד שהתכונות הזנה, נשימה, רבייה, תנועה ותקשורת עם הסביבה הן מאפייני חיים וגם לצמח על אף שאינו זז יש תכונות אלו. כמו כן יש להקנות את העובדות שמאפייני חיים באים לידי ביטוי באופנים שונים בקרב יצורים חיים שונים ומתקיימים בכל היצורים החיים. הקושי הגדול בהבנה הוא שעל מנת שיצור יוגדר כ'חי', עליו לכלול את כל התכונות ואו את חלקן, דבר שחשוב להדגשו מכיוון שתלמידים נוטים לטעות בו.  

כיצד ניתן להביא את הלומד לתהליך למידה של מושג כמו "מאפייני חיים" כפי שמגדירה יחיאלי (2001) - תפיסה היא תהליך סיווג ופיענוח של גירויים המגיעים דרך החושים, במטרה להעניק משמעות לסביבה. בתהליך זה המידע שנקלט דרך החושים מקודד בזיכרון ועובר עיבוד קוגניטיבי . וכאן יש להדגיש את החשיבות בעיבוד התוכן הביולוגי שמחד הוא מבוסס על עובדות מדעיות ומאידך הוא מופשט. חשוב להדגיש שהמטרה היא שתפיסות הלומד תעלינה בקנה אחד עם הידע המדעי. על כן ללמידה התנסותית יש תפקיד חשוב ביותר והדגש בלימודי המדעים חייב להיות על למידה התנסותית הדורשת למידה בשדה ובמעבדה.