למידה מבוססת בעיות

מתוך ויקי מושגים חינוכיים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חנן יניב: זהו המקור למושג (PBL (Problem Based Learning. יש כמה מטרות לשימוש במודל פדגוגי המבוסס על פתרון בעיות:

- יצירת אנרגיה של צורך במידע לשם יישום אצל הלומד: הצורך במידע לפתרון בעיה מחייב חקר. תהליך החקר מוביל את הלומד למקורות מידע רלוונטיים. המידע הרלוונטי שאיתר הופך לכלי ומשמש באופן מיידי ליישום הפתרון. - הבעיה המוצגת משמשת להצגת מצבים מדמי מציאות בפני הלומד. מצבים מדמי מציאות קושרים בין הידע הנרכש במהלך הלמידה לתפקוד המקצועי של הלומד בעתיד (אם יבחר להתמחות בתחום). - סוג כזה של למידה מזמן למידה של אסטרטגיות וגישות לפתרון בעיות - זוהי בד"כ למידה אינטרדיסציפלינרית באופן טבעי ולא מאולץ - מורכבות הבעיה יוצרת אצל הלומד את התובנה שבכדי לפתור בעיות יש להסתכל על התמונה כולה ועל כל הגורמים המשפיעים עליה - למידה כזאת מזמנת זירה טובה ללמידה צוותית ושיתופיות - למידה כזאת מאפשרת שימוש רלוונטי ומושכל בטכנולוגיה - ועוד...

למידה מבוססת בעיות מחייבת תהליך. להלן דוגמה לתהליך אפשרי:

  • זיהוי הבעיה: ע"י הלומד או המורה
  • הגדרת תחומי הדעת הרלוונטים: בד"כ ע"י המורה
  • סיעור מוחות לזיהוי אופני פעולה אלטרנטיביים
  • חלוקות סמכויות ומשימות
  • מפגשי צוות לדיון בפתרונות אלטרנטיביים
  • מפגשי צוות לדיון והגדרת קריטריונים להשוואה בין האלטרנטיבות והגדרת משקלות לקריטריונים (מה יותר חשוב ממה)
  • סימולציות לניסוי של פתרונות אפשריים ובחינת התוצאות
  • בחירת הפתרון המתאים ביותר
  • תהודה (במובן של "רפלקציה") צוותית ואישית (מה למדתי, מה למדתי על עצמי, מה למדנו על עצמינו...)

מודל לב"ה (בסביבה הרפתקנית) ללמידה מבוססת בעיות מוצג במאמר הזה:

גילה אלון

יש להבדיל בין זיהוי הבעיה ע"י המורה וזיהוייה ע"י התלמיד. בלמידת נושא חדש לתלמיד אין כלים לזהות בעיה. ברוב המקרים הוא אפילו אינו יודע איזו בעיה ניתן להעלות. כדי שבעיה תהייה משמעותית ללומד ותוביל ללמידה ברמה קוגניטיבית גבוהה היא צריכה להיות קשורה לידע קודם של הלומד ולמושגים שבתחום הבנתו. כדי להגיע למצב זה יש לתת רקע תוכן קודם. רקע זה כדי שיהיה מועיל ויוביל לזיהוי בעיה יכול אמנם להינתן ע"י הפגשת הלומד עם מקורות ביבליוגרפיים, אך בד"כ אינו יעיל היות שמפגש עם תוכן חדש ללא תיווך ע"י מורה יוביל אולי תלמידים בודדים לרמה של זיהוי בעיה אך רוב התלמידים לא יוכלו להגיע לרמה זו. כאן יש להכניס את ההוראה הפרונטלית שלדעתי אינה מילה גסה. המורה נותן רקע של תוכן שיוצג בצורה מסודרת והדרגתית ואז הלומדים יוכלו לזהות בעיה ולעבוד לפי הנקודות שהעלו לתהליך הלמידה המוצע.