למידה מבוססת מקום

מתוך ויקי מושגים חינוכיים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

Place Based Education

חינוך מבוסס מקום מתייחס באופן הוליסטי ללמידה, כשהמרחב והקהילה הופכים להיות טקסט ללמידה. גישה זו מתייחסת באופן מורכב וערכי ליחסי אדם-סביבה-קהילה, מתוך תפיסה שלמידה והוראה צריכות לעודד התחדשות קהילתית וסביבתית, לטפח אזרחים המעורבים בתהליכים המתרחשים בסביבתם, לעורר מחויבות לצריכה נבונה של משאבים כלכליים וחברתיים מקומיים, ובכך להעניק ערך, מעורבות ורלוונטיות ללומד ולחברה.

ה"מקום" יכול לשמש ככלי חינוכי, פעמים רבות קיים נתק בין בתי הספר ובין החיים האמיתיים. חינוך מבוסס מקום מבקש להתמודד עם נתק זה, לצמצם את הפער הקיים בין בית הספר והקהילה ולממש את הפוטנציאל החינוכי הגלום במרחב הייחודי והאופייני לסביבת חייו של הלומד, כפרט ייחודי וכחבר בקהילה מקומית.