למידה משמעותית

מתוך ויקי מושגים חינוכיים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חנן יניב: קישור פריט מידע למספר מבני קשרים במוח והיכולת להשתמש בו בהקשרים מרובים. ריבוי הקשרים משפר את יכולת ה"העברה". העברה היא היכולת להשתמש בידע מתחום תוכן אחד בהתייחסות לתחומי תוכן אחרים (למשל: פתרון בעיה בתחום תוכן אחד בעזרת ידע מתחום או/ו תחומי תוכן אחרים). המסגרת התיאורטית ל"העברה" בה אני משתמש היא "תיאוריה של חשיבה גמישה" (לדוגמה: Jackobson @ Spiro 1995).

קרן ביתן: למידה משמעותית היא למידה מעצבת, אשר יוצרת שינוי בתובנות, בהשקפות ובזהות של הלומד וגורמת לו להתנסויות מורכבות יותר בעתיד. בלמידה משמעותית מתקיימים שלושה מרכיבים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד ורלוונטיות ללומד.למידה משמעותית מקדמת את הלומדים ומעניקה להם תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות.

אורלי מלמד:   לדעתי יש כמה סוגים של למידה, יש מקום וחשיבות וצורך לכל סוגי הלמידה. את רוב הדברים שלמדנו אנחנו שוכחים אם איננו משתמשים במה שלמדנו. יש להבחין בין למידה של מיומנויות (איך לעשות מה), למידה של ידע מושגי (מרמת המוחשי עד למופשט), למידה של דרכי חשיבה (ביקורתית, יצירתית, פתרון בעיות וכד') ולמידה של לקחים, תובנות הנוגעים לאמונות חיים ולסיפורי חיים שלנו ושל אחרים. הן כבני אדם הן כמורים והן כתלמידים, אין אנו יכולים וגם לא צריכים להתכוונן רק לצורת למידה אחת. מתי תתרחש למידה משמעותית זה די סובייקטיבי. המורה יכולה כמיטב יכולתה לחולל תהליכים וחוויות למידה עשירים המשלבים התנסות, ידע, חשיבה, יצירה ורפלקציה. באלו תלמידים תתעורר בעקבות כך תובנה משמעותית זה בלתי ניתן לחיזוי. עם כל האהבה שלי לחוויות למידה משמעותיות אני מציעה לשים סוג למידה זה לצד סוגי למידה אחרים ולא לבנות מדרג של סוגי למידה כשבראש הפירמידה נמצאת הלמידה המשמעותית. כל תובנות החיים שצברתי לא יעזרו לי להזיז מכונית שנתקעה בגלל פנצ'ר אם לא אדע להחליף גלגל. עוד משהו בעניין זה: למידה משמעותית אינה חייבת להיות תוצאה של התנסות ישירה. היא יכולה להתרחש כתוצאה מחשיפה לסיפור, כתוצאה מהרהורים וחלומות, כתוצאה מהתנסות מעשית, כתוצאה מאירועים מזדמנים. כפי שאי אפשר לכלוא למידה בגבולות של זמן, מקום והקשר, כך לא ניתן לכבול למידה משמעותית לתוכנית קבועה מראש. מה שנחוץ ללמידה משמעותית יותר מכל הוא חופש בחירה ומרחב לחשיבה וביטוי עצמאיים.